Tradenomi

Tradenomi eli liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto on yksi yleisimmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä (3,5 vuotta). Tradenomikoulutusta järjestää tällä hetkellä 24 ammattikorkeakoulua, ja koulutusohjelmien sisältöjä ovat esimerkiksi talousasiantuntijuus, johdon assistenttityö, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan logistiikka, myyntityö ja yritystoiminnan liikkeenjohtaminen.

Useimmissa koulutusohjelmissa on lisäksi tarjolla lukuisia suuntautumisvaihtoehtoja. Esimerkiksi liiketalouden koulutusohjelmassa tradenomiopiskelija voi suuntautua vaikkapa markkinointiin, taloushallintoon, henkilöstöjohtamiseen, yritysviestintään, tietotekniikkaan tai yrittäjyyteen.

Tradenomin tutkinnon voi suorittaa myös kulttuurialalla (kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelma) tai luonnontieteiden alalla (tietojenkäsittelyn koulutusohjelma).

Tradenomit toimivat useimmiten johto-, suunnittelu-, myynti-, markkinointi- ja koulutustehtävissä. Eniten tradenomeja työskentelee rahoitustoiminnan, valtionhallinnon, elektroniikkateollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä tietoliikenteen aloilla.