Sosionomi

Sosionomi on sosiaalialan ammattilainen, joka työskentelee ohjaus-, kasvatus- tai hoitotehtävissä tai palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Laajuudeltaan sosionomin tutkinto on 210 opintopistettä (3,5 vuotta). Sosionomikoulutusta on tarjolla 23 eri ammattikorkeakoulussa.

Opinnoissaan sosionomi voi suuntautua esimerkiksi varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön, lastensuojeluun, mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön, monikulttuuriseen työhön, vanhustyöhön, vammaistyöhön tai kuntoutukseen. Diakonisen sosiaalityön ja kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehdot antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen kirkon diakonian ja nuorisotyön virkoihin.

Sosionomi voi työskennellä esimerkiksi maahanmuuttajien vastaanottokeskuksessa, kehitysvammalaitoksessa, vanhusten kotipalvelussa tai mielenterveys- ja päihdeongelmaisten katkaisuhoitolaitoksessa. Lapsi- tai nuorisotyöhön suuntautuneiden sosionomien työnantajia ovat päiväkodit, lastenkodit, koulukodit sekä kansalaisjärjestöjen ja kuntien nuorisotoimet.