Opiskelu Ammattikorkeakoulussa

Tutkintoon johtava opiskelu ammattikorkeakoulussa on maksutonta. Ammattikorkeakoulut antavat koulutusta seuraavilla aloilla:

  • humanistinen ja kasvatusala
  • kulttuuriala
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
  • luonnontieteiden ala
  • tekniikan ja liikenteen ala
  • luonnonvara- ja ympäristöala
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Jokaisella alalla on useita koulutusohjelmia, joiden sisällöt kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee itse. Samannimisen tutkinnon voi usein suorittaa eri koulutusohjelmissa. Yleensä koulutusohjelmissa on myös tarjolla erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat aina kaikille yhteiset perusopinnot, ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, työharjoittelu ja opinnäytetyö.

Tutkintoon voi liittää opintoja myös muista ammattikorkeakouluista sekä ulkomaisista korkeakouluista. Ammattikorkeakoulut järjestävät erilaisia vaihto-ohjelmia joiden kautta opiskelijalla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille.