Medianomi

Medianomi on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee esimerkiksi joukkotiedotusvälineissä, mainostoimistossa, kulttuurituotannossa tai itsenäisenä yrittäjänä. Viestinnän ammattilaisille on nykyisin töitä yhä useamman alan yrityksissä.

Medianomin tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä (4 vuotta), ja tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään 15 ammattikorkeakoulussa. Viestinnän koulutusohjelmassa suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi graafinen suunnittelu, elokuva- ja tv-ilmaisu, journalismi, audiovisuaalinen media sekä verkkoviestintä. Medianomiksi voi valmistua myös kulttuurituottamisen koulutusohjelmasta.

Audiovisuaaliseen mediaan suuntautuneista medianomeista tulee esimerkiksi kuvaajia, leikkaajia, äänittäjiä, ohjaajia tai tuottajia televisio-, elokuva- tai radiotuotantoon. Graafisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut voi työskennellä vaikkapa kuvittajana, lehden taittajana, mainonnan suunnittelijana tai animaattorina. Verkkoviestinnän osaaja suunnittelee internetsivuille ulkoasuja ja sisältöä, ja toimittajan tavallisimpia työpaikkoja ovat televisio, radio, lehdet ja verkkotoimitukset.