Ammattikorkeakoulujen koulutusalat ja tutkinnot

Humanistinen ja kasvatusala

 • Viittomakielen tulkki (AMK)
 • Yhteisöpedagogi (AMK)

Kulttuuriala

 • Artenomi (AMK)
 • Konservaattori (AMK)
 • Kulttuurituottaja (AMK)
 • Kuvataiteilija (AMK)
 • Medianomi (AMK)
 • Muotoilija (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Muusikko (AMK)
 • Tanssinopettaja (AMK)
 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 • Vestonomi (AMK)

Luonnontieteiden ala

 • Tradenomi (AMK)

Luonnonvara- ja ympäristöala

 • Agrologi (AMK)
 • Hortonomi (AMK)
 • Iktyonomi (AMK)
 • Metsätalousinsinööri (AMK)
 • Ympäristösuunnittelija (AMK)

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

 • Restonomi (AMK)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

 • Estenomi (AMK)
 • Liikunnanohjaaja (AMK)
 • Apuvälineteknikko (AMK)
 • Bioanalyytikko (AMK)
 • Ensihoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
 • Hammasteknikko (AMK)
 • Jalkaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Optometristi (AMK)
 • Osteopaatti (AMK)
 • Röntgenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Suuhygienisti (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Insinööri (AMK)
 • Laboratorioanalyytikko (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Sotilas- ja suojeluala

 • Poliisipäällystön tutkinto