Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulut ovat käytännönläheisiä korkeakouluja. Ammattikorkeakoulututkintoa arvostetaan työelämässä, ja se on pätevyysvaatimuksena muun muassa useissa valtion viroissa ja julkisissa tehtävissä.

Suomessa toimii 30 ammattikorkeakoulua, jotka järjestävät opetusta kahdeksalla eri alalla. Suurin osa ammattikorkeakouluista toimii useilla eri paikkakunnilla ja tarjoaa useamman kuin yhden alan koulutusta.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa kestää 3,5–4,5 vuotta ja opintojen laajuus on 210–270 opintopistettä. Ammattikorkeakouluun voi hakea suoritettuaan lukion, ammattikoulututkinnon tai opistotasoisen tutkinnon.

Aikuiskoulutus antaa mahdollisuuden suorittaa tutkinto työn ohessa esimerkiksi ilta- tai viikonloppuopiskeluna. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät avointa opetusta, erikoistumisopintoja sekä opettajakoulutusta ja muuta lisäkoulutusta.

Ammattikorkeakouluissa ei tehdä tieteellistä tutkimusta kuten yliopistoissa. Sen sijaan opiskelu on työelämäläheisempää ja siinä korostuvat yhteydet elinkeinoelämään ja yritystoimintaan. Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy aina noin puolen vuoden työharjoittelu.

Syksystä 2008 lähtien ammattikorkeakouluja on Suomessa 28, kun EVTEK ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhdistyvät Metropolia-ammattikorkeakouluksi ja Svenska Yrkehögskolan ja Yrkeshögskolan Sydväst yhdistyvät Novia-ammattikorkeakouluksi.

Lisätietoa ammattikorkeakouluopinnoista ja eri koulutusohjelmista on Opetushallituksen Koulutusnetti-sivustolla.